COACHEN VOOR EEN OPTIMAAL ALGEMEEN WELZIJN EN KWALITEISVOL LEVEN

Start | Informatie | Coachstijl | Persoonlijke ontwikkelingscoaching | Coachen bij ziekte | Rouwverwerking | Magnetiseren | Links

Coachen bij ziekte

Aanvullende informatie:

Waarom ik coach bij ziekte?

 

 

Coachen bij ziekte

Door mijn werk in de verpleging kom ik veel in aanraking met ernstig zieke mensen en hun naasten. Ik bemerk dat er veel behoefte is aan goede mentale begeleiding tijdens het ziekte proces. Ook eigen ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. Door mijn opgedane kennis in de gezondheidszorg en mijn opleiding tot beroepscoach aan de alba-academie te combineren kan ik  u mentale ondersteuning en begeleiding  bieden.

Uit ervaring weet ik dat wanneer je op een bepaald moment te horen krijgt dat je ziek bent het gevoel hebt dat de bodem onder je voeten weg geslagen wordt. Er schieten veel emoties door je heen. VariŽrend van onmacht, pijn, verdriet, onzekerheid en kwaadheid. Ook op langere termijn kun je voor verschillende obstakels staan. Het kan  daarom van groot belang zijn dat je goede begeleiding krijgt. Een goede balans tussen lichaam en geest is erg belangrijk om goed te kunnen functioneren..

Nu is er over het algemeen voor het lichamelijke wel voldoende aandacht en  hulpverlening. Maar helaas is er voor de mentale ondersteuning en begeleiding bij je ziekte vaak te weinig tijd in de zorgverlening.

Als coach en ervaringsdeskundige kan ik u deze mentale ondersteuning juist wel bieden. Door deze begeleiding creŽert u inzicht in uw ziekte en in uw persoonlijke ontwikkeling waardoor  u  weer in mogelijkheden leert denken. Tevens bent u daardoor  beter in staat om  keuzes te maken die bij u als persoon  passen en die uw kwaliteit van het leven ten goede komt.

 

 

Aanvullende informatie:

  • Ik bied mentale begeleiding bij ziekte en de daarbij behorende persoonlijke ontwikkeling.

  • Dit doe ik zowel particulier als voor bedrijven en instellingen.

 

Bij ziekte kun je denken aan chronische ziektes, acute ziektes, lichamelijke aandoeningen en bij langdurige mentale klachten zoals overspanning of burnout.

Of liever gezegd bij iedere ziekte of aandoening die je mentaal ontwricht

 

 

Waarom ik coach bij ziekte?

 Door jarenlange praktijk ervaring in de gezondheidszorg heb ik uitzonderlijk veel van de mens en zijn gedrag tijdens het ziek zijn kunnen waarnemen en leren. Deze waarnemingen heb ik willen vertalen om mensen op een waardige manier te kunnen helpen zonder dat zij zichzelf daar in verliezen. Bij langdurige ziekte ben je veelvuldig overgeleverd aan het medische circuit. Mensen hebben vaak het gevoel al worden ze geleefd en gaan zich hier ook naar schikken. Ze raken langzaam hen eigen identiteit kwijt. Het gevaar is dat je ziekte je leven gaat leiden in plaats van dat jij als eigen persoonlijkheid  mede bepaalt wat je gaat doen in dit leven. Je kunt het vergelijken met een auto die je bestuurt maar in de bocht laat je het stuur los. In dit geval zal de auto beslissen welke richting hij uitgaat. Zo zit het met de mens ook. Wanneer jij je eigen stuur uit handen dreigt te geven dan zul je geleefd worden.

Vooral het maatschappelijk welzijn van de mens vind ik een belangrijk aspect. Dat je ondanks je ziek zijn toch op een waardige manier in het leven kunt blijven staan. Om mensen hier op een effectieve manier bij te kunnen helpen heb ik er voor gekozen om de hbo-post opleiding tot coach te volgen. Door deze opleiding te combineren met mijn werkervaring kan ik u goede begeleiding  bieden om obstakels in u leven te overwinnen zo ook tijdens het ziekteproces. 

 

Balans tussen lichaam en geest is belangrijker dan dat u op het eerste gezicht zult denken.

Wanneer deze twee niet met elkaar in balans zijn kan dit op termijn  nog meer klachten veroorzaken.

Bv. Iemand die problemen heeft met zijn luchtwegen en veel last van benauwdheid heeft kan gemakkelijk hierdoor gefrustreerd raken. Deze frustraties leiden dan naar nog meer last van benauwdheid en dit word uiteindelijk een visuele cirkel met gevolg dat je steeds meer in een sociaal isolement terecht komt. Mensen blijven bij je uit de buurt omdat je zonder dat je dit zo bedoelt door je stemmingen mensen bij je weg jaagt.

Een ander voorbeeld is dat je door je ziekte angst hebt dat je ziekte erger wordt. Wanneer deze gevoelens sterk aanwezig zijn ben je geneigd om veel dingen te laten uit angst dat je weer wat krijgt. Je ziekte brengt je zo in een sociaal isolement en uiteindelijk geraak je somber en heb je het gevoel dat niemand je begrijpt. Het gevolg is dan vaak dat waar je het meest angst voor hebt dat dit de waarheid wordt. Want doordat jij je leven laat leiden door angst heb je vaker stress en dit veroorzaakt weer op zijn beurt een verminderde weerstand en vervolgens uit dit zich weer in lichamelijke klachten doormiddel van slechte genezing van wonden en andere aandoeningen waardoor je weer vatbaar wordt voor andere ziekten en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als coach kan ik samen met jou bekijken hoe jij je ziekte ervaart en welke problemen jij tegen komt op je pad tijdens het ziekteproces. Door hierover te praten en gerichte vragen te stellen kunnen we samen achterhalen welke problemen op geestelijk niveau bij jou spelen. Om de problemen op geestelijk niveau uit de weg te kunnen ruimen maken we gezamenlijk een plan van aanpak zodat jij je problemen kunt oplossen of hanteerbaar kunt maken. Je zult hierna bemerken dat kwaliteit van het leven er op vooruit gaat en dat in sommige gevallen lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen.