COACHEN VOOR EEN OPTIMAAL ALGEMEEN WELZIJN EN KWALITEISVOL LEVEN

Start | Informatie | Coachstijl | Persoonlijke ontwikkelingscoaching | Coachen bij ziekte | Rouwverwerking | Magnetiseren | Links

 

Mijn coachstijl

 

Als coach werk ik met het GROW-model van John Whitmore. Het GROW-model is voor mij de lijn waarin ik coach. Dit model geeft een duidelijke lijn van waar ik naar toe werk.

Korte uitleg:

-      De G staat voor Goal of anders gezegd voor het doel wat de cliŽnt wil bereiken. Doelen die je wilt behalen worden positief neergezet omdat dit de motivatie om het doel te behalen vergroot. 

-       De R staat voor Realities of anders gezegd wat is het verhaal/probleem van de cliŽnt.

-      De O staat voor Options of anders gezegd wat zijn de mogelijkheden die je hebt om het probleem te benaderen.

-      De W staat voor Wrap-Up of anders gezegd plan van aanpak die bij jou past om het door jou gestelde doel te behalen.

 

 

Naast het GROW model dat ik gebruik ter structurering van het coachen, gebruik ik verschillende coachtechnieken als hulpmiddel. Dit om het voor de cliŽnt te verduidelijken wat er gaande is en hoe hij/zij verder kan komen om zijn doel te behalen. De technieken die ik inzet zijn afgestemd op de cliŽnt. Dus geen standaardtechniek. Tenslotte is er geen mens gelijk.

Tijdens het coachen is het noodzakelijk om openheid van zaken te geven zodat ik als coach je zo goed mogelijk kan begeleiden in het coachproces. Tevens kun je er op vertrouwen dat de persoonlijke informatie die je geeft onder ons blijft en niet zonder toestemming naar buiten wordt gebracht. Wederzijds vertrouwen is voor mij zeer belangrijk.

 

Voor het coachtraject vindt er een intake gesprek plaats. Dit is noodzakelijk om voor mij als coach in te schatten of ik u verder kan helpen. Tevens heeft ook u de vrijheid om te beslissen of u met mij het coachtraject wilt ingaan. Een coachtraject duurt meestal 4 tot 6 sessies van een uur. Langer of korter kan ook. Dit hangt geheel van de situatie af. Tussen de sessies door zit meestal een periode van twee a drie weken.

Ook kunt u opdrachten mee krijgen naar huis om thuis aan te werken.

Het kennismakingsgesprek is gratis.