COACHEN VOOR EEN OPTIMAAL ALGEMEEN WELZIJN EN KWALITEISVOL LEVEN

Start | Informatie | Coachstijl | Persoonlijke ontwikkelingscoaching | Coachen bij ziekte | Rouwverwerking | Magnetiseren | Links

 

ROUWEN IS EEN NORMAAL EN BIJ HET LEVEN HOREND VERSCHIJNSEL

ROUW EN VERLIES VERWERKEN: de tijd heelt geen wonden

U HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

 

 

ROUWEN IS EEN NORMAAL EN BIJ HET LEVEN HOREND VERSCHIJNSEL


Afscheid nemen is een essentieel en onvermijdelijk onderdeel van ieders leven. Het verlies van een dierbare of iets dat u na aan het hart ligt (werk, gezondheid e.d.) grijpt over het algemeen diep in uw leven in.
Maar ook wie iets essentieels als een baan, verbroken relatie of een lichaamsdeel kwijtraakt kan daardoor in een soort rouwproces terechtkomen.

Gerichte begeleiding kan u helpen een dergelijke ervaring beter door te komen en u mogelijk zelfs verrijken. 


ROUW EN VERLIES VERWERKEN: de tijd heelt geen wonden

Direct na een verlies verkeren mensen vaak in een soort roes. Dan merk je soms heel weinig aan een persoon. Veel mensen denken dan dat die persoon 'flink' is en prijzen haar of hem daarvoor. Maar in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, gaat het verdriet na verlies niet vanzelf over. Je moet verdriet verwerken. Je moet er door heen, of je nu wilt of niet. Je zult het moeten aanvaarden en voelen. Dan pas kun je de draad van het leven weer goed oppakken.

Rouwen is soms heel moeilijk, bijvoorbeeld:

- door de aard van het overlijden (o.a. een traumatische dood)

- door de aard van de relatie met de overleden persoon

- doordat je een functie of een kenmerkend lichaamsdeel kwijtraakt, en daardoor een stuk identiteit

- doordat je naast een persoon ook nog andere zaken verliest (bijvoorbeeld inkomen, je gezondheid  of je baan)

- door je eigen eigenschappen (bijvoorbeeld dat je emoties moeilijk kunt uiten; of dat je heel jong bent)


U HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN

Veel mensen willen je eigenlijk wel helpen na een verlies. Al weten zij lang niet altijd hoe ze met je om moeten gaan. Sommige mensen kunnen je heel goed ondersteunen; anderen zeggen en doen soms dingen die je erg pijn doen. En langzamerhand gaat het leven "gewoon" weer verder. De steun en contacten verwateren; juist als de pijn nog steeds of zelfs heftiger naar boven komt.

U wilt niet lastig zijn, maar u wilt in veel gevallen wel uw verhaal kwijt; en soms ook gewoon aandacht of praktische hulp. Maar u wilt zeker niet zeuren, want dan is de kans groot dat u (nog meer) in een isolement terecht komt.

De volgende voorbeelden maken duidelijk wat ik mogelijk voor u zou kunnen doen:

- luisteren naar uw verhaal; er gewoon voor u zijn
 

- steunen bij de verwerking van het verdriet doordat ik een stukje "met u meeloop"
 

- ondersteunen bij de acceptatie van of overgave aan het afscheid via gesprekken.

- met een liefdevolle, realistische benadering helpen overtollige "ballast" kwijt te raken en mogelijk weer nieuw perspectief te laten ontdekken.